MS Office 2019 Pro Plus

Office 2019/2021 PRO Plus je najnovija verzija Office paketa kompanije Microsoft.  Office 2019 sadrži nove verzije aplikacija Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Project, Visio i Access.
Svi ovi alati su redizajnirani i sa novim i unapređenim funkcionalnostima tako da novi Office servisi  omogućavaju još lakši, bolji i brži rad, a posebna pažnja je posvećena tome da se omogući što veća mobilnost u radu, razmena ideja i fleksibilnost u pronalaženju rešenja. Office 2016/2019 Pro plus sa product key-ključem uz link za download je sjajno i pre svega LIFETIME-TRAJNO rešenje (radi i posle reinstalacije ili čak i zamene računara i daćemo uputstvo kako da sa jednog PC prebacite NA drugi PC pomoću BIND verzije A IMAMO I KLJUČ - PRODUCT KEY ZA 5 PC JEDINICA)