Project Description

Čovek koji ima blagoslov patriharha i koji je mogao da promeni dizajn legendarnog YUGA sada je predstavljen kroz ličnu prezentaciju diplomiranog Grafičkog Dizajnera koju smo neskromno uradili…