Google će Vas (da tako kažemo), kazniti i dobićete nižu poziciju…!
Širom sveta sve više korisnika kupuje i koristi, a samim time istražuje i koristi internet, na svojim mobilnim ili tablet uređajima. Posetioci sajtova postaju sve manje tolerantni prema prezentacijama koje se lepo ne prikazuju na njihovim pametnim telefonima. Kopanje i zumiranje po stranama, sajtovi preopterećeni […]