Pulsni Oximetar – puls i nivo kiseonika u krvi, saturacija

PULSNI OXIMETAR - MERI NIVO KISEONIKA U KRVI-SATURACIJU A BEZ VADJENJA KRVI Dok se nije pojavila najnovija zaraza kovid ja sam mislio da Pulsne oximetre koriste samo ljudi koji imaju alergije ili neku tešku bolest i svakako sam znao da taj uredjaj meri i prati nivo kiseonika u krvi-saturacija a bez da svakoga dana vadite [...]