Upitnik

/Upitnik
Upitnik

Besplatna procena cene sajta i upitnik kojim stičemo uvid u vaše potrebe (koja je ciljna grupa i kome se obraćamo odnosno šta je primarni cilj sajta) i ono što želite da postignete odnosno da izbegnete…

Molimo Vas da ispunite sva polja (posebno ona označena * jer su obavezna) jer što više informacija dobijemo lakše i brže ćemo uraditi dobijeni zahtev

Upitnik

Upitnik za lakšu procenu cena izrade sajtova
  Imate ime sajta (Domen) i Hosting (prostor)
  Imate spremne slike tekstove i sadržaj za sajt...
  Koliko će strana-sekcija imati vaš sajt...
  Da li je sajt multilanguage ili je samo na jednom jeziku?
 • Možete uneti primer(e) kako biste želeli da izgleda Vaš sajt (linkovi ili ime sajta i sl.)
 • Termini i fraze kojima biste opisali delatnost a pomoću kojih bi vas klijenti našli preko pretraživača (ključne-reči)
 • Da li imate na umu specifičan izgled kakav želite da postignemo i koji je prvi ili najjači željeni utisak?
  Da li želite najjeftiniju opciju uz osnovnu SEO optimizaciju ili neko srednje rešenje ili da odvojimo ceo mesec samo za Vaš sajt!
Call Now Button