Besplatna procena cene sajta i upitnik kojim stičemo uvid u vaše potrebe (koja je ciljna grupa i kome se obraćamo odnosno šta je primarni cilj sajta) i ono što želite da postignete odnosno da izbegnete…

Molimo Vas da ispunite sva polja (posebno ona označena * jer su obavezna) jer što više informacija dobijemo lakše i brže ćemo uraditi dobijeni zahtev

Upitnik

Upitnik za lakšu procenu cena izrade sajtova
  Imate ime sajta (Domen) i Hosting (prostor)
  Imate spremne slike tekstove i sadržaj za sajt...
  Koliko će strana-sekcija imati vaš sajt...
  Da li je sajt multilanguage ili je samo na jednom jeziku?
 • Možete uneti primer(e) kako biste želeli da izgleda Vaš sajt (linkovi ili ime sajta i sl.)
 • Termini i fraze kojima biste opisali delatnost a pomoću kojih bi vas klijenti našli preko pretraživača (ključne-reči)
 • Da li imate na umu specifičan izgled kakav želite da postignemo i koji je prvi ili najjači željeni utisak?
  Da li želite najjeftiniju opciju uz osnovnu SEO optimizaciju ili neko srednje rešenje ili da odvojimo ceo mesec samo za Vaš sajt!