[corner-ad id=1]Da li želite da znate koji veliki brendovi koristite Word Press? Jedna od najčešćih zabluda o WordPress-u je da s obzirom da je open source i besplatan, da možda neće biti dovoljno dobar za velike brendove. Da opovrgne taj mit, napravili smo spisak najznačajnijih velikih imena i brendova koji se koriste WordPress na njihovim sajtovima.
Idemo redom…

1. TechCrunch

2. The New Yorker

The New Yorker

3. BBC America

BBC America

4. Bloomberg Professional

Bloomberg Professional

5. The Official Star Wars Blog

The Official Star Wars Blog

6. Variety

Variety

7. Sony Music

8. MTV News

MTV News

9. Beyonce

Beyonce

10. PlayStation.Blog

PlayStation.Blog

11. Sweden’s Official Website

Sweden

12. Microsoft News Center

Microsoft News Center

13. Boingo

Boingo

14. Bata

Bata

15. cPanel Blog

cPanel Blog

16. Quartz

Quartz

17. Usain Bolt

Usain Bolt

18. The Walt Disney Company

The Walt Disney Company

19. Time Inc.

Time Inc

20. Facebook Newsroom

Facebook Newsroom

21. The New York Times Company

The New York Times Company

22. Marks & Spencer for Business

Marks & Spencer for Business

23. The Official Rackspace Blog

Official Rackspace Blog

24. ExpressJet Blog

ExpressJet Blog

25. Inside BlackBerry

Inside BlackBerry

26. Rotary Means Business – Rotary Club

Rotary Means Business - Rotary Club

27. The Rolling Stones

Rolling Stone

28. The Walking Dead – AMC

The Walking Dead - AMC

29. The Mozilla Blog

The Mozilla Blog

30. The Wall Street Journal Law Blog

The Wall Street Journal Law Blog

31. Will Wheaton

Will Wheaton

32. Snoop Dogg

Snoop Dogg

33. SAP News Center

SAP News Center

34. Wolverine Worldwide

Wolverine Worldwide

35. Reuters Blogs

Reuters Blogs

36. Katy Perry

Katy Perry

37. Vogue India

Vogue India

38. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

39. Staples Canda Blog

Staples Canada Blog

40. Harvard Gazette Onine

Harvard Gazette Online